cnc opracování

Slévárna lehkých slitin

výroba hořčíkových a hliníkových odlitků


Ve slévárně lehkých slitin vyrábíme odlitky z hořčíkových a hliníkových slitin metodou gravitačního lití do pískových nebo do kovových forem. Zajišťujeme interně celý proces výroby od návrhu a výroby modelového zařízení až po strojní CNC opracování odlitků dle Vaší výkresové dokumentace. Odlitky jsou dodávány podle požadavků zákazníka - tepelně zpracované, naimpregnované (pro zvýšení plynotěsnosti), s požadovanou povrchovou úpravou (chromátování, eloxování, práškové lakování), s chemickou analýzou, metalografií, X-ray a mechanickými testy (pevnost, tvrdost, vrubová houževnatost). Všechny výrobní procesy podléhají systému řízení kvality podle normy ISO 9001:2015, která garantuje, že slévárna dodržuje veškeré výrobní i nevýrobní postupy v souladu s uvedenou normou.

Produkce odlitků je převážně zaměřena na výrobu tvarově složitých odlitků z hořčíkových a hliníkových slitin jako jsou například bloky motorů, skříně převodovek, elektronová kola, hliníková kola, ruční profesionální nářadí apod. viz. naše portfolio, které společnost dodává odběratelům v oblasti všeobecného strojírenství, automobilového a leteckého průmyslu. Odlitky vyrábíme od zkušebních vzorků (prototypová výroba) až po sérii 10.000 ks ročně. Výrobní plocha slévárny činí 9 362 m2 a její roční kapacita je cca 200 t odlitků.

Pískové formy a jádra jsou formovány ručně, strojně nebo technologií přímého tisku pískových forem a jader (3D tisk forem). Podrobnější informace o výrobě forem nalezene níže.

Modelové zařízení vyrábíme ve třech třídách provedení dle normy DIN EN 12890 – H1 – H3. Pro výrobu modelového zařízení používáme dřevo, umělé dřevo a kovové materiály (hliník, litina, ocel).

hořčíkové odlitky

Hořčíkové odlitky


Slitiny: AZ91, AZ63, Elektron RZ5 a Elektron 21

Hmotnost odlitku: 0,2 kg - 250kg

Maximální rozměr odlitku: 1200x1200x400

Tepelné zpracování: T4, T6

Povrchává úprava: chromátování, lakování

Alloys
American ASTM AZ91 B80 Elektron RZ 5 B80 Elektron 21 B80
Europen EN ČSN EN 1753 - -
Europen Aircraft ISO 16220 MC21110 MC35110 MC95320
Czech ČSN ČSN 42 4911 - -
Mechanical Properties: Heat Treatment T4
Yield Strenght min. Rp 0,2 (Mpa) 80 135 145
Tensile Strenght min. Rm (Mpa) 200 200 248
Elongation min. A5 (%) 4 3 2
Description General purpose alloy. Good founding properties. Good ductility, strenght and shock resistance. Easy cast, weldable, pressure tight, with useful strenght. High strenght alloy. Good corrosion resistance, good castability.
Hliníkové odlitky


Slitiny: ČSN 424331, ČSN 424384, ČSN 424357

Hmotnost odlitku: 0,5 kg - 100kg, kokila max. 15kg

Maximální rozměr odlitku: 1200x1200x400

Tepelné zpracování: T4, T6

Povrchává úprava: eloxování, lakování

hliníkové odlitky
Alloys
Material AlSi10MgMn AlSi8Cu3 AlSi7Mg0,3
Europen EN EN AC-43000 EN AC-46200 EN AC-42100
Czech ČSN ČSN 424331 ČSN 424339 ČSN 424334
German DIN DIN 239 DIN 226 -
Mechanical Properties: Fabricated (as cast) F
Yield Strenght min. Rp 0,2 (Mpa) 80 90 -
Tensile Strenght min. Rm (Mpa) 150 150 -
Elongation min. A5 (%) 2 1 -
Hardness min. HB 50 60 -
Mechanical Properties: Heat Treatment T4
Yield Strenght min. Rp 0,2 (Mpa) 180 - 190
Tensile Strenght min. Rm (Mpa) 220 - 230
Elongation min. A5 (%) 1 - 2
Hardness min. HB 75 - 75
Description A typical casting alloy with good casting properties and is typically used for cast parts with thin walls and complex geometry. It offers good strength, hardness and dynamic properties and is therefore also used for parts subject to high loads. Excellent castability, good mechanical properties and cost-effectiveness. Universal alloy with very good mechanical properties. Excellent corrosion resistance, very good for welding and machining.
hořčíkové odlitky

Výroba forem


Pro ruční formování používáme bentonitovou a furanovou směs. Maximální velikost odlitku je závislá na maximální světlosti formovacího rámu tj. 1400x1400x600. Maximální hmotnost hořčíkové odlitku je 250 kg a hliníkového odlitku 100 kg.

Pro strojní formování používáme bentonitovou směs. Formy jsou vyráběny na Foromatech 20 a 30. Maximální světlost rámu je 700x700x700.

Jádra vyrábíme buď ručním pěchováním (furanová a bentonitová směs) nebo metodou Cold-Box (velikost jádra až 40l) nebo 3D tiskem.

Formy či jádra vyrobené metodou 3D tisku jsou z furanových směsí. Maximální rozměr takto vyrobené formy je 1800x1000x700 mm.

3D tisk pískových forem


3Dtiskem z písku lze realizovat jednorázové formy vhodné pro výrobu prototypu, ale i pro výrobu jader s jinak obtížnou vyrobitelností, či pro výrobu odlitků větších rozměrů. Technologie tisku písku není omezena složitostí tvarů ani možností odformování. Maximální rozměry tisku jsou: 1800x1000x700mm a v případě větších forem lze jednotlivé části slepovat libovolně k sobě.

hliníkové odlitky