cnc opracování

Kvalita

jsme držiteli certifikátu ISO9001

Kvalita v souvislosti s plněním termínu dodávek a spokojeností našich zákazníků je pro nás prvořadým cílem, proto klademe velký důraz na udržování a rozvoj systému řízení kvality. Kvalita našich odlitků a obrobků je zaručena certifikací ISO9001, tyto certifikace garantují, že obrobna i slévárna dodržují veškeré výrobní i nevýrobní postupy v souladu s uvedenou normou.

Certifikáty

ISO 9001:2015 (slévárna lehkých slitny, strojírenská výroba)

Metalurgie

Slévárna lehkých kovů disponuje zařízením na kontrolu chemického složení a mechanických vlastností.

Nedestruktivní zkoušky

Na přání zákazníka provádíme penetrační a tlakové zkoušky podle našich vnitřních předpisů nebo na základě dohodnuté normy. Kontrolu odlitků pomocí rentgenu provádíme externě.

Měření

Pro měření opracovaných dílů používáme kalibrovaná měřidla. V kooperaci zajišťujeme měření na EMMs.